Adományozás

Adományoddal a bejelentők hatékony védelmét támogatod. Számlaszám: 12011265-01425189-00300005

PayPal

HUF
Bejelentővédelem

bvA BeVéd olyan természetes személyeknek nyújt szolgáltatásokat, akik a közhatalom gyakorlásával, a közpénzek felhasználásával, a nemzeti vagyon kezelésével vagy egyéb kiemelt közérdek alapján vizsgálatot igénylő ügyben, így különösen emberek életére vagy testi épségére, alkotmányos jogaik tömeges megsértésére vagy a természeti környezetre valós fenyegetést jelentő visszaélés vagy mulasztás miatt a hatóságok felé bejelentést tettek vagy ilyen bejelentést szándékoznak tenni.

Célunk, hogy a potenciális bejelentők biztonságban érezzék magukat, ne lehessen őket elrettenteni a közérdeket szolgáló információk nyilvánosságra hozásától. Ennek érdekében jogi tanácsadást, jogi képviseletet, pszichológiai és konfliktuskezelési tanácsadást, média- és újságírói támogatást, illetve a kiemelt jelentőségű közérdekű ügyekben bejelentéssel élő természetes személy számára az a bejelentés miatt ért veszteséget meg nem haladó mértékű anyagi támogatást nyújtunk.